Akademickie Biuro Karier rozpoczęło swoją działalność przy Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w roku 2005, po chwilowym zawieszeniu w związku z reorganizacją Uczelni, ponownie rozpoczęło swoją działalność. Jest jednostką, która w swoich założeniach koncentruje się na służeniu studentom i absolwentom informacjami, radą i pomocą w wyborze drogi zawodowej. Pomaga zdobyć umiejętności w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przejścia przez rozmowę kwalifikacyjną oraz poruszania się po rynku pracy, a także zakładania własnej firmy. Pracodawcom zaś daje umożliwić dotarcie do potencjalnych wykwalifikowanych pracowników.

Akademickie Biuro Karier działa poprzez:

  • świadczenie usług doradczych,
  • organizację i prowadzenie szkoleń dotyczących umiejętności potrzebnych do efektywnego poruszania się po rynku pracy,
  • udzielanie informacji dotyczących zmieniającego się rynku pracy i dostępnych ofert pracy,
  • prowadzenie projektów sprzyjających rozwojowi studentów i absolwentów,
  • monitorowanie losów zawodowych absolwentów.

Oferty pracy