W związku z nieustannie zmieniającym się rynkiem pracy, studia podyplomowe, szkolenia dokształcające i kursy są najlepszą formą edukacji, podnoszącą lub zmieniającą kwalifikacje zawodowe. Oferta naszej uczelni skierowana jest do absolwentów uczelni wyższych, którzy mają potrzebę zawodowego rozwoju. Zaoczny tryb studiów daje Państwu możliwość swobodnego pogodzenia nauki z pracą zawodową, byciem rodzicem czy też dziadkiem.

Studia podyplomowe

Kursy i szkolenia