Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, poza studiami I stopnia oraz studiami podyplomowymi, przygotowuje na bieżąco ofertę kursów i szkoleń, dostosowując ją do potrzeb rynku i oczekiwań studentów. W trakcie szkoleń, które prowadzą eksperci-praktycy, wykorzystujemy aktywne metody nauczania, które umożliwiają słuchaczom zdobycie wysokich kompetencji w omawianym zakresie.

Regulamin studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń

SZKOLENIA

Przetargowe i nieprzetargowe zbywanie nieruchomości na przykładzie gmin

Nabywanie przez użytkowników wieczystych prawa własności – aktualny stan prawny, oraz proponowane od 1 stycznia 2017 r. zmiany

Księgowość, kadry i płace

Zamówienia publiczne i zasada uczciwej konkurencji w projektach EFS

Ochrona danych osobowych w jednostkach oświatowych – praktyczne aspekty

Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych – praktyczne aspekty

KURS

Opiekun osób starszych

Kurs języka angielskiego dla maturzystów