Nie zwlekaj i skorzystaj z naszej promocji

Promocja dla studentów studiów I stopnia (tryb niestacjonarny) w pierwszym roku studiów. Podane w tabeli kwoty stanowią miesięczną opłatę za studia.

Bonifikata do 960 zł w pierwszym roku studiów

Promocja objęci są: Kierunek studiów Wpisowe Czesne Czesne po bonifikacie
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i policealnychna podstawie podpisanych umów o współpracy; administracja, finanse i rachunkowość, pedagogika 0 zł 270 zł 240 zł
Pracownicy stanowiący grupę co najmniej 3 osób z jednej firmy i instytucji – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu; administracja, finanse i rachunkowość, pedagogika 0 zł 270 zł 250 zł
Osoby, których członek rodziny jest już studentem studiów I stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi – należy przedstawić stosowny dokument; administracja, finanse i rachunkowość, pedagogika 0 zł 270 zł 250 zł
Pracownicy administracji samorządowej i instytucji finansowychnależy przedstawić stosowny dokument; administracja, finanse i rachunkowość 0 zł 270 zł 250 zł
Pracownicy placówek oświatowych – należy przedstawić stosowny dokument; administracja, pedagogika 0 zł 270 zł 240 zł
Studenci innych uczelni, którzy zdecydowali się przenieść na studia do Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Należy przedstawić aktualną legitymację studencką; administracja, finanse i rachunkowość, pedagogika 0 zł 270 zł 240 zł
Absolwenci Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi i Centrum Kształcenia „Edukator” z Brzezin; administracja, finanse i rachunkowość, pedagogika 0 zł 270 zł 240 zł

* Informujemy, że wszelkie promocje przygotowane przez uczelnie nie łączą się.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego

Przejdź do formularza rekrutacyjnego – studia pierwszego stopnia