dr Krystyna Kejna – rektor Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania
ks. dr Paweł Gabara – prorektor ds. nauki i rozwoju
mgr Julitta Nazdrowicz-Woodley – kanclerz
ks. dr hab. Marek Stępniak – dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
ks. dr hab. Mieczysław Różański – przedstawiciel samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
dr Lechosław Stępień – przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
Urszula Dutkiewicz-Kielon – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Rafał Wójcik – przedstawiciel studentów
Sławomir Jach – przedstawiciel studentów