ks. dr Jarosław Krzewicki – rektor Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania
ks. dr Roman Piwowarczyk – dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
mgr Julitta Nazdrowicz-Woodley – kanclerz
prof. dr hab. Zofia Duniewska- przedstawiciel samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
dr Lechosław Stępień – przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
Urszula Dutkiewicz-Kielon – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Rafał Wójcik – przedstawiciel studentów
Magdalena Pieczynska – przedstawiciel studentów