Rektor

dr Krystyna Kejna

e-mail: rektor@swseiz.pl

dyżur:
środa: 15.00-16.00
sobota (w dniu zjazdów): 13.30-14.30

 

Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

ks. dr hab. Marek Stępniak

e-mail: dziekan@swseiz.pl

dyżur:
sobota (w dni zjazdów): 10.30-11.00 i 13.30-14.00

 

Kanclerz

mgr. Julitta Nazdrowicz-Woodley

e-mail: kanclerz@swseiz.pl.

 

Pełnomocnik rektora do spraw toku studiów i nadzoru nad uczelnianym systemem zapewnienia jakości kształcenia

dr Aldona Klimkiewicz

dyżur:
piątek (w dniu zjazdów): 16.00-17.00