Wydział Nauk Społeczno-Ekonomicznych

 

DZIEKAN

ks. dr hab. Marek Stępniak

e-mail: dziekan@swseiz.pl

dyżur:
sobota (w dni zjazdów): 10.30-11.00 i 13.30-14.00

 

RADA WYDZIAŁU

ks. dr hab. Marek Stępniak – dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
ks. dr Paweł Gabara – Kierownik Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń
ks. dr hab. Mieczysław Różański – przedstawiciel samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
dr Lechosław Stępień – przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
Urszula Dutkiewicz-Kielon – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Rafał Wójcik – przedstawiciel studentów

 

DZIEKANAT

e-mail: dziekanat@swseiz.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek – nieczynny
wtorek – czwartek w godz. 9.00 – 17.00
piątek (w dniach zjazdów) w godz 15.00 – 21.00
sobota (w dniach zjazdów) w godz 8.30 – 19.30