REKRUTACJA NA ROK 2023/2024

PROMOCJA - upust 10% pierwszy semestr

Znajdź kierunek dla Siebie

Dowiedz się więcej o naszych kierunkach studiów. W roku akademickim 2023/24 Uczelnia oferuje programy studiowania w ramach studiów I stopnia na kierunkach.
Zobacz kierunki studiów

Projekt unikatowy w skali Łodzi i Polski dla środowiska oświatowego

Czynnej zawodowo kadry kierowniczej szkół
Czynnych zawodowo nauczycieli wszystkich szczebli
 • Kompleksowe rozwiązania i odpowiedzi na aktualne oczekiwania oraz wiedzę o rzeczywistych wymaganiach w dziedzinie oświaty na świecie.
 • Wykwalifikowaną kadrę o uznanym dorobku naukowym oraz wysokich kompetencjach merytorycznych i społecznych.
 • Możliwość cyklicznej realizacji projektu szkoleń i kursów w okresie 3 lat.

Zobacz ofertę


Studia podyplomowe doskonalące


Dla czynnej zawodowo kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Czytaj dalej...

Kursy dokształcające


Dla nauczycieli języka polskiego nauczających dzieci cudzoziemców bądź dzieci obywateli polskich pobierających naukę w innych systemach oświaty.
Dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych.

Czytaj dalej...

Salezjańska tradycja nauczania


Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
w Łodzi

SWEiZ oferuje studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w zakresie nauk ekonomicznych, na takich kierunkach jak administracja, finanse i rachunkowość. Ofertę kształcenia uzupełniają studia podyplomowe, kursy i szkolenia.Kim jesteśmy


Jesteśmy niepubliczną uczelnią, która powstała w 1996 roku z inicjatywy salezjanina ks. Józefa Belniaka.

Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie i wpisana jest do rejestru szkół niepublicznych MEN. Kształci studentów w oparciu o autorskie programy nauczania, których celem jest przygotowanie studentów do profesjonalnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie i respektowania zasad chrześcijańskich wartości. Wychodząc naprzeciw idei uczenia się przez całe życie, uczelnia proponuje podnoszenie kwalifikacji.


O nas

Nasza Misja

Nasza Uczelnia czerpie wzorce z prawie 90-letniej salezjańskiej tradycji edukacyjnej w Łodzi oraz najlepszych doświadczeń światowej sieci szkół salezjańskich. Misją Uczelni jest również umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia młodzieży także tej mniej zamożnej, która z różnych względów nie może tego celu realizować na studiach bezpłatnych w uczelniach publicznych. Realizacji tej misji sprzyja odpowiednie kształtowanie wysokości czesnego oraz staranny dobór kadry akademickiej.


 

Rekrutacja

Warunki naboru na studia I stopnia

● rejestracja online
● podanie do Dziekana (dokument do pobrania pdf na istniejącej stronie)
● oryginał świadectwa dojrzałości
● kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers), oryginał do wglądu
● dwa podpisane zdjęcia (35 mm x 45 mm)
● opłata rejestracyjnaWarunki naboru na studia podyplomowe

● podanie do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń (dokument do pobrania pdf, dodać w dokumencie po przecinku „studia podyplomowe”)
● odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów I stopnia)
● potwierdzenie wpłaty związanej z przyjęciem na studia
● ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia zgodności danych przez Uczelnię)
● dwie fotografie o wymiarach (35 mm x 45 mm)
● opłata rejestracyjna


 

Aktualności

12 kwietnia 2023

Raport samooceny

Już niebawem w uczelni zostanie przeprowadzona ocena programowa PKA. Na tę okoliczność przygotowano raport samooceny. Raport samooceny – Kierunek Finanse i Rachunkowość Plik pdf do pobrania
19 kwietnia 2022

Szkolenia – maj, czerwiec 2022

Tura I Serdecznie zapraszamy pracowników i współpracowników dydaktycznych, administracyjnych i zarządzających Uczelni na pierwszą turę szkoleń, która odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2022 r. Szczegółowy harmonogram szkoleń wraz z tematyką znajduje się […]
28 maja 2021

Wsparcie Miasta w zakresie kreowana karier zawodowych studentów z niepełnosprawnościami

20 maja 2021 za pośrednictwem platformy WEBEX Biuro Karier Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Pełnomocniczka Rektora ds osób z niepełnosprawnością SWEIZ wzięła udział w spotkaniu z Panią Katarzyną Tręda – […]
parallax background
 

Napisz do nas


Jeśli masz jakieś pytania, możesz użyć formularza poniżej do kontaktu z nami.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez SWEiZ w Łodzi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

  Podstawa prawna:
  pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

   

  Adres


  90-139 Łódź,
  ul. Narutowicza 86

  Kontakt


  tel. (+48) 42 642 30 50
  kom. 530 600 310
  e-mail: rektorat@sweiz.pl