Akty prawne

Polska Komisja Akredytacyjna
Zarządzenia Rektora i Dziekana
2020
Zarządzenie Rektora nr 1 w sprawie realizacji zadań wynikających z wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA- CRP)
Zarządzenie Rektora nr 2 w sprawie uruchomienia specjalności w roku akademickim 2019/2020
Zarządzenie Rektora nr 3 w sprawie trybu przeprowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych
Zarządzenie Rektora nr 4 w sprawie powołania Zespołu do opracowania wyników ankiet oceniających nauczycieli akademickich
Zarządzenie Rektora nr 5 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Zarządzenie Rektora nr 6 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 05/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Zarządzenie Rektora nr 7 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 05/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Zarządzenie Rektora nr 8 w sprawie rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
Zarządzenie Rektora nr 9 w sprawie umożliwienia organizacji zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie ograniczenia działalności SWEIZ
Zarządzenie Rektora nr 10 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021
Zarządzenie Rektora nr 11 w sprawie realizacji studenckich praktyk programowych na studiach pierwszego stopnia w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Zarządzenia Kanclerza