Centrum Studiów Podyplomowych EDUKACJA


Centrum Studiów Podyplomowych EDUKACJA
90-139 Łódź, ul. G. Narutowicza 86
Biuro w Warszawie: ul. Urbanistów 3, pok.3, Zespół Szkół nr 26
tel. +48 601 151 389 lub +48 506 942 234 od 11.00 do 17.00
e-mail: edukacja@idkp.edu.pl, podyplomowe@sweiz.pl
www.sweiz.pl

Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych EDUKACJA
dr inż. Ewa Krzywańska
e-mail: e.krzywanska@idkp.edu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE – REALIZACJA W OKRESIE CZERWIEC 2019 – MAJ 2020 – SIERPIEŃ 2020

KIERUNKI

 1. Arteterapia NOWOŚĆ , 3 semestry

 2. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, 3 semestry

 3. Doradztwo zawodowe, 3 semestry

 4. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, 3 semestry, STUDIA ORGANIZOWANE PO RAZ OSTATNI

 5. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką języka angielskiego, 4 semestry, STUDIA ORGANIZOWANE PO RAZ OSTATNI

 6. Etyka dla nauczycieli, 3 semestry

 7. Filozofia dla nauczycieli, 3 semestry

 8. Nauczanie drugiego przedmiotu (różne przedmioty), 3 semestry

 9. Organizacja i zarządzanie w oświacie, 2 semestry

 10. Pedagogika lecznicza, 3 semestry

 11. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 3 semestry

 12. Pedagogika specjalne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 3 semestry, OSTATNIA SZANSA

 13. Psychologia dla nauczycieli – studia doskonalące, 2 semestry

 14. Przygotowanie pedagogiczne, 3 semestry

 15. Resocjalizacja i socjoterapia, 3 semestry

 16. Studia uzupełniające (do kursów kwalifikacyjnych), 1 semestr

 17. Studia uzupełniające (poszerzenie posiadanych kwalifikacji), 1 semestr

 18. Surdopedagogika, 3 semestry, OSTATNIA SZANSA

 19. Terapia pedagogiczna z elementami WWR, 3 semestry

 20. Tyflopedagogika, 3 semestry, OSTATNIA SZANSA

 21. WWR i terapia pedagogiczna, 4 semestry

Zobacz szczegółowe informacje dotyczące powyższych kierunków
Plik do pobrania (pdf)

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania


Kontakt
ul. Narutowicza 86
90-139 Łódź

tel. 530 600 310, (+48) 42 642 30 50
e-mail: rektorat@swseiz.pl

Centrum Studiów Podyplomowych EDUKACJA


Kontakt
ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

tel. 601 151 389, 506 942 234
e-mail: e.krzywanska@idkp.edu.pl, edukacja@idkp.edu.pl