Europa wartości – o chrześcijańską tożsamość

Europa wartości

Europa wartości – o chrześcijańską tożsamość

Panel prawno-społeczno-ekonomiczny Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, 4 czerwca 2018.

Europa jako wspólne dziedzictwo pokoleń i narodów wpisuje się w obszar badań zmierzających do zrozumienia jej złożoności i związanych z nią wyzwań. Jest przedmiotem wiedzy i działania na płaszczyźnie polityki i ekonomii. Jej tożsamość wyraża się w kulturze oraz relacjach społecznych, jakie budowane są w oparciu o wzorce funkcjonujące w świadomości jej mieszkańców.

Seminarium na które zaprasza Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi ma być podjęciem wysiłku opracowania tematów z pogranicza humanistyki w środowisku nauki skoncentrowanym na ekonomii, zarządzaniu, prawie i spółdzielczości. Będzie próbą poszukiwania wartości stanowiących podstawę jaką stać się powinna osoba ludzka z jej wrażliwością i tożsamością.


Program:

9.30 – 9.40 Powitanie
9.40 – 10.00 ks. dr Jarosław Krzewicki, Spółdzielczość a budowanie więzi w społeczeństwie płynnym
10.00 – 10.20 prof. dr hab. Zofia Wysokińska, Biznes etyczny i społecznie odpowiedzialny
10.20 – 10.40 dr Artur Kotowski, Wolność sumienia jako dyrektywa wykładni prawa
10.50 – 11.00 dyskusja
Głos w dyskusji – prof. dr hab. Piotr Daranowski, Prawo człowieka a wartości chrześcijańskie we współczesnym świecie

11.00 – 11.30 przerwa kawowa

11.30 – 11.50 mec. Jerzy Kwaśniewski, Europa sumienia? Gwarancje sprzeciwu sumienia w świetle prawodawstwa i orzecznictwa europejskiego.
11.50 – 12.10 dr Błażej Kmieciak, Wychowanie do praw człowieka, pytania, wyzwania, zadania
12.10 – 12.30 dr Anna Rydz-Żbikowska, Rolnictwo ekologiczne w regionie łódzkim w kontekście rozwoju społecznego i zapewnienia zdrowia ludzkiego.
12.30 – 12.50 dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, Prospołeczne i etyczne włókiennictwo w Łodzi
12.50 – 13.10 dr Danuta Lipińska, Dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi w świetle zasad nauki chrześcijańskiej
13.10 – 13.45 dyskusja

13.45 – 15.00 przerwa

15.00 – 15.20 dr hab. Zbigniew Matyjas, Badania naukowe w obszarze nanotechnologii a normy etyczne – na przykładzie Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.
15.40 – 16.00 mgr Mariusz Książek, Odniesienie do chrześcijaństwa w konstytucjach państw członkowskich UE i Karcie praw podstawowych UE.
16.00 – 16.20 dr hab. Leszek Bohdanowicz, Rola państwowej własności korporacyjnej w Europie – pomiędzy budowaniem wartości spółek a społeczną odpowiedzialnością
16.20 – 16.40 – Izabela Rutkowska, Wyższa kultura finansów osobistych? Dylematy etyczne współczesnego sektora SKOK na przykładzie Kasy Stefczyka
16.40 – 17.30 dyskusja