Kursy i szkolenia

 

Formularz zapisu
na kursy i szkolenia
  DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:


  DANE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:


  DANE INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ (DO FAKTURY):


  Wybierz kurs:

  Przesyłając formularz zgłoszenia online wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Szkołę Wyższą Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Jednocześnie oświadczam iż posiadam informacje, że przysługuje mi prawo wglądu i możliwość poprawienia oraz usunięcia moich danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.

  Podstawa prawna:
  pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1


  Adres


  90-139 Łódź,
  ul. Narutowicza 86

  Kontakt


  tel. (+48) 42 642 30 50
  kom. 530 600 310
  e-mail: rektorat@swseiz.pl