Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi realizuje projekt do finansowany z Funduszy Europejskich PO POWER 2014-2020 Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do WIG20”


III Oś Priorytetowa: Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym; IP: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie nowej oferty szkoleniowej dla 100 osób (60K I 40M) służącej podniesieniu kompetencji cyfrowych poprzez nabycie wiedzy na temat nowych technologii oraz możliwości rozwoju zawodowego w branży IT.

Dofinansowanie projektu z UE: 480 805,70 zł.
Projekt realizowany w terminie: 30.01 2019 – 31.01.2020
Biuro Projektu: Łódź ul. Narutowicza 86
Kontakt: dziekanat@sweiz.pl; akademiainnowacyjnosci@gmail.com


Cel projektu >>


Informacja o zakończeniu Projektu „Akademia Innowacji i Start-upów - "Od garażu do WIG 20”"
Realizacja projektu pn "Akademia Innowacji i Start-upów - "Od garażu do WIG20"" zakończyła się w dniu 30.06.2020 r. W ramach projektu 130 osób z województwa łódzkiego i mazowieckiego podniosło swoje kompetencje z zakresu kompetencji cyfrowych. Zrealizowano 13 grup szkoleniowych, każda po 7 modułów, z czego 2 grupy z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 uczestniczyło w szkoleniach on-line.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach zapraszamy do przesłania formularza rekrutacyjnego ( http://akademiastartup.cal.org.pl/2019/08/21/regulamin/ ) na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com


W dniu 25.06.2020 r. o godzinie 15.00 odbyło się webinarium, którego tematem było omówienie efektów realizacji szkoleń w ramach projektu „Akademia Innowacji i Start-upów – „Od garażu do WIG20″” oraz zmian wynikających z przejścia na naukę zdalna (spowodowane sytuacją epidemiologiczną w kraju – COVID19).

Realizatorzy spotkania wskazali także dalsze ścieżki rozwoju reprezentowanych instytucji w zakresie planowanych działań projektowych, w tym planowanych szkoleń również w formie zdalnej. W trakcie spotkania przeanalizowano również powstały w ramach projektu raport z ewaluacji szkoleń, rekomendacje, wnioski i analizy.