Klub absolwenta


Klub Absolwentów jest niezależną organizacją zrzeszającą absolwentów Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi oraz Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.

Klub Absolwenta umożliwia Absolwentom szerokie spektrum współdziałania z Uczelnią w zakresie:
– podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach,
– organizację i wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych, charytatywnych,
– współpracę z Akademickim Biurem Karier,
– współpracę z władzami uczelni w zakresie opiniowania i doradzania,
– budowanie portalu internetowego Absolwentów.

Osoba, która zgłasza swoje uczestnictwo w Klubie staje się aktywnym członkiem akademickiej społeczności.

Wyślij deklarację i dołącz do nas.

Wysłanie powyższej deklaracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przystąpienie do klubu oraz na przetwarzanie Państwa danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb Klubu Absolwenta Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@sweiz.pl