KontaktSzkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi


ul. Narutowicza 86, 90-139 Łódź

tel. (+48) 42 642 30 50

kom. 530 600 310


Rektorat

e-mail: rektorat@sweiz.pl

Dziekanat

e-mail: dziekanat@sweiz.pl

Sekretariat

wtorek - czwartek w godz. 9:00 - 15:00
piątek (w dni zjazdowe) w godz. 15:00 - 19:00
sobota (w dni zjazdowe) w godz. 9:00 - 15:00
w sierpniu i wrześniu: czwartek - piątek 9.00 - 15.00

Nr konta bankowego
PKO BP 54 1020 3408 0000 4902 0440 2962

Napisz do nas


Jeśli masz jakieś pytania, możesz użyć formularza poniżej do kontaktu z nami.


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez SWEiZ w Łodzi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

    Podstawa prawna:
    pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1