Oferta studiów SWEiZ

Uczelnia oferuje programy studiowania w ramach studiów I stopnia na kierunkach społeczno-ekonomicznych z nowymi, ciekawymi specjalnościami, które po ich ukończeniu umożliwiają zrealizowanie interesujących ścieżek kariery zawodowej.

Dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I, II lub III stopnia, pragnących poszerzyć swoja wiedzę lub zdobyć nowe umiejętności. Uczelnia posiada unikalną, atrakcyjną ofertę studiów podyplomowych. Programy dla wybranych Specjalności oferujemy po ukończeniu I roku. Wraz z zajęciami praktycznymi, w tym w instytucjach Unii Europejskiej i wiodących przedsiębiorstwach krajowych związanych z profilem kształcenia są kontynuowane na roku II i III.

Kierunek jest uruchamiany przy minimum 30 kandydatach dla studiów stacjonarnych i minimum 20 kandydatach dla studiów niestacjonarnych. Zajęcia dla studiujących w trybie niestacjonarnym odbywają się w piątki i soboty.

Studia I stopniaFINANSE I RACHUNKOWOŚĆ


Bankowość i finanse międzynarodowe

Studenci tej specjalności zdobywają zatrudnienie w sektorze bankowym, w instytucjach związanych z rynkiem kapitałowym ( giełdy, biura maklerskie) oraz w działach pionu finansowego instytucji i podmiotów gospodarczych o charakterze międzynarodowym.


Rachunkowość i finanse w sektorze publicznym, spółdzielczym i prywatnym

Studenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w działach księgowości, biurach audytorskich, rachunkowych oraz w przedsiębiorstwach opartych na kapitale spółdzielczym i prywatnym.


Dowiedz się więcej

Studia podyplomoweMEDYCYNA I ZDROWIE


Psychodietetyka »
 

Studia podyplomowe o wybranej tematyce są uruchamiane przy minimum 15 kandydatach.

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl