Opłaty za studia niestacjonarne

Koszt studiów

Opłata rejestracyjna Opłata w I roku studiów Opłata w II roku studiów Opłata w III roku studiów
100zł 3840 zł 3840 zł 3840 zł

Promocje

O zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie do 12 lipca 2018 r.

5 % bonifikaty wpłacając czesne za semestr w dniach od 10 do 31 października 2018 r. oraz od 14 do 28 lutego 2019 r.


Terminy płatności

Opłatę czesnego uiszcza się do 12 dnia każdego miesiąca.