REGULAMIN STUDIÓW W SZKOLE WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI

obowiązujący od 1 października 2022 roku

Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2022 roku