Regulaminy/Zarządzenia


Regulamin
studiów


Przejdź do regulaminu studiów

Regulamin
pomocy materialnej


Przejdź do regulaminu pomocy materialnej

Regulamin
praktyk


Przejdź do regulaminu praktyk

Regulamin
studiów podyplomowych i kursów


Przejdź do regulaminu praktyk

Zasady
dyplomowania


Przejdź do zasad dyplomowania

Statut
SWEiZ w Łodzi


Przejdź do statutu

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl