Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024.

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie decyzji podjętej przez Dziekana.

Zarejestruj się na studia I stopnia (licencjackie)


Przejdź do formularza rekrutacyjnego – studia I stopnia

Zarejestruj się na studia podyplomowe


Przejdź do formularza rekrutacyjnego – studia podyplomowe

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

Studia I stopnia w systemie dziennym i zaocznym (licencjackie 3-letnie)
● rejestracja online
● podanie do Dziekana
● oryginał świadectwa dojrzałości
● dowód osobisty do wglądu
● trzy kolorowe podpisane zdjęcia (35 mm x 45 mm)

Studia podyplomowe
● rejestracja online
● podanie do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń
● odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów I stopnia)
● potwierdzenie wpłaty związanej z przyjęciem na studia
● dowód osobisty do wglądu
● dwie fotografie o wymiarach (35 mm x 45 mm)

Pobierz podanie o przyjęcie
Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia oraz studia podyplomowe


Koszt studiów I stopnia

obowiązujący w roku akademickim 2023/2024

Opłata rejestracyjnaOpłata w I roku studiówOpłata w II roku studiówOpłata w III roku studiów
85 zł4080 zł4320 zł4560 zł

Promocja
● 10 % upustu w pierwszym semestrze przy zapisie i złożeniu dokumentów do 31 lipca 2023 r

Opłata rejestracyjna wymagana przy zapisie on-line – 85 złotych.

Numer konta bankowego:
PKO BP
54 1020 3408 0000 4902 0440 2962

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@sweiz.pl