Прием документов

Продолжается прием документов на учебный год 2018/2019.

Решение о приеме принимается Деканом.

Zarejestruj się na studia I stopnia (licencjackie)


Przejdź do formularza rekrutacyjnego – studia I stopnia

Zarejestruj się na studia podyplomowe


Przejdź do formularza rekrutacyjnego – studia podyplomowe

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

Studia I stopnia w systemie dziennym i zaocznym (licencjackie 3-letnie)
● rejestracja online
● podanie do Dziekana
● oryginał świadectwa dojrzałości
● kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers)
● trzy kolorowe podpisane zdjęcia (35 mm x 45 mm)

Studia podyplomowe
● rejestracja online
● podanie do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń
● odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów I stopnia)
● potwierdzenie wpłaty związanej z przyjęciem na studia
● ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia zgodności danych przez Uczelnię)
● dwie fotografie o wymiarach (35 mm x 45 mm)

Pobierz podanie o przyjęcie


Koszt studiów I stopnia

Opłata rejestracyjnaOpłata w I roku studiówOpłata w II roku studiówOpłata w III roku studiów
100 zł3840 zł3840 zł3840 zł

Promocje
● 0 zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie do 31 lipca 2018 r.
● 5 % bonifikaty wpłacając czesne za semestr w dniach od 10 do 31 października 2018 r. oraz od 14 do 28 lutego 2019 r.

Opłata rejestracyjna wymagana przy zapisie on-line – 100 złotych.

Numer konta bankowego:
Getin Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi
60 1560 0013 2317 5318 4000 0001

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl