Administracja odpowiedzialna społecznie

Studia podyplomowe ADMINISTRACJA
Tryb studiów
Studia niestacjonarne.

Charakter studiów
Doskonalące.

Czas trwania
2 semestry - 184h

Liczba miejsc
Kierunek zostanie uruchomiony przy zgłoszeniu się minimum 15 osób.

Tryb zgłoszeń
Obowiązuje kolejność zgłoszeń dokonana drogą elektroniczną - rekrutacja online oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Uzyskane dokumenty
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych stanowiące dowód nabycia kwalifikacji.

Przedmioty na kierunku Administracja odpowiedzialna społecznie (2 semestry - 184h)


Zrównoważony rozwój
Innowacyjność gospodarcza i kreatywność społeczna
Polityka społeczna
Ubezpieczenia społeczne
Polityka ochrony środowiska
Prawo ochrony środowiska
Prawo budowlane
Gospodarka cyrkularna
Gospodarka wodno-ściekowa
Gospodarka odpadami
Energetyka niskoemisyjna
Warsztaty: Pro-Społeczne Programy Rządowe w Polsce: 500Plus; Mieszkanie Plus; Mama Plus; Darmowe leki dla kobiet w ciąży; Wyprawka dla dzieci szkolnych, gwarancje miejsc w żłobku i przedszkolu, dodatkowe bezpłatne urlopy wychowawcze, „Dostępność” Plus dla seniorów, wsparcie kultury narodowej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.


Koszt studiów
Opłata rejestracyjnaOpłata za studia
100 zł3700 zł

Promocje
● 0 zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie do 31 lipca 2020 r.
● 5 % bonifikaty przy jednorazowej opłacie studiów
● 10 % bonifikaty dla absolwentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni należy dostarczyć osobiście do dziekanatu SWEiZ w Łodzi komplet dokumentów zgodnie z wykazem.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego - studia podyplomowe

Studia podyplomowe
● rejestracja online
● podanie do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń
● odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów I stopnia)
● potwierdzenie wpłaty związanej z przyjęciem na studia
● dowód osobisty do wglądu
● dwa kolorowe podpisane zdjęcia (35mm x 45mm)

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl