Akademia Menedżera Sprzedaży

Studia podyplomowe

Rynek zmienia się błyskawicznie. Skończyły się już czasy sprzedaży relacyjnej i handlowcy muszą stanąć twarzą w twarz z koniecznością twardego rywalizowania z konkurentami. Lojalność klientów przestała obowiązywać i dopóki jeszcze gdzieś działa, można ją zamienić na pieniądze, ale niestety coraz częściej klienci odchodzą w poszukiwaniu zysku. Zarządzanie zespołem sprzedawców stało się jeszcze trudniejszym zajęciem ze względu na brak pracowników. Do głosu dochodzi pokolenie Y i Z, co również powoduje duże zmiany w metodach zarządczych. Nie można czekać. Trzeba działać, a najlepszą formą zdobywania wiedzy są Studia Podyplomowe. Ogromną wartością tych studiów jest również wiedza z zakresu osobowości zawodowej według brytyjskiego standardu FACET 5, która w pracy menedżera jest fundamentem komunikacji, motywacji i budowania trwałych relacji zarówno z pracownikami, jak i klientami.

Tryb studiów
Studia niestacjonarne.

Charakter studiów
Doskonalące, praktyczne

Czas trwania
1 semestry

Liczba miejsc
Kierunek zostanie uruchomiony przy zgłoszeniu się minimum 15 osób.

Tryb zgłoszeń
Obowiązuje kolejność zgłoszeń dokonana drogą elektroniczną - rekrutacja online oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Uzyskane dokumenty
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych stanowiące dowód nabycia kwalifikacji.

Przedmioty na kierunku Akademia Menedżera Sprzedaży (1 semestry)


Rola Marketingu w budowaniu potencjału rynku 9h
Zarządzanie strategią sprzedaży 27h
Organizacja pracy zespołu handlowego 54h
Zarządzanie zmianą 9h
Psychologia sprzedaży 9h
Efektywne prezentowanie produktów i usług 9h
Nowoczesne narzędzia marketingowe 9h
Finanse w sprzedaży 18h
Warsztaty menedżerskie 18h
Praca indywidualna – projekt 10h

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.


Koszt studiów
Opłata rejestracyjnaOpłata za studia
100 zł3900 zł

Promocje
● 0 zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie do 31 lipca 2020 r.
● 5 % bonifikaty przy jednorazowej opłacie studiów
● 10 % bonifikaty dla absolwentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni należy dostarczyć osobiście do dziekanatu SWEiZ w Łodzi komplet dokumentów zgodnie z wykazem.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego - studia podyplomowe

Studia podyplomowe
● rejestracja online
● podanie do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń
● odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów I stopnia)
● potwierdzenie wpłaty związanej z przyjęciem na studia
● dowód osobisty do wglądu
● dwa kolorowe podpisane zdjęcia (35mm x 45mm)

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl