Psychodietetyka

Proponowane przez nas studia podyplomowe łączą z jednej strony fachową wiedzę na temat dietetyki z praktycznym psychologicznym wsparciem pracy z pacjentem. Absolwent jest przygotowany do oceny stanu odżywienia pacjenta, a także jego sposobu odżywiania, potrafi dobrać odpowiedni program żywieniowy i skutecznie zmienić nawyki pacjenta. Zajęcia teoretyczne z dietetyki i psychologii są prowadzone przez doskonałych specjalistów, a blok praktyczny jest realizowany bezpośrednio w placówkach medyczno-opiekuńczych. Podczas tych zajęć studenci będą w praktyce wykorzystywać wiedzę teoretyczną, doskonalić warsztat terapeutyczny, wdrażać techniki motywujące. Studia podyplomowe z psychodietetyki przygotowują do samodzielnej pracy psychodietetyka. Są one kierowane do: Osób zainteresowanych zdrowym odżywianiem Sportowców Trenerów personalnych Pedagogów i psychologów Opiekunów dzieci i osób starszych.

Tryb studiów
Studia niestacjonarne.

Charakter studiów
Doskonalące, praktyczne.

Czas trwania
2 semestry - 180h

Liczba miejsc
Kierunek zostanie uruchomiony przy zgłoszeniu się minimum 15 osób.

Tryb zgłoszeń
Obowiązuje kolejność zgłoszeń dokonana drogą elektroniczną - rekrutacja online oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Uzyskane dokumenty
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych stanowiące dowód nabycia kwalifikacji.

Przedmioty na kierunku Psychodietetyka (2 semestry - 180h)


Blok dietetyczny
Anatomia i fizjologia żywienia człowieka
Podstawy żywienia człowieka
Zalecenia dietetyczne w zdrowiu i chorobie
Poradnictwo dietetyczne z zasadami układania jadłospisów (skład żywności, normy żywienia)
Aktywność fizyczna jako element profilaktyki i terapii
Żywienie w poszczególnych okresach życia

Blok psychologiczny
Podstawy psychologii jedzenia i odchudzania się
Psychologia emocji i motywacji
Elementy terapii poznawczo-behawioralnej a zmiana nawyków żywieniowych
Dialog motywujący jako wsparcie zmiany nawyków żywieniowych
Podstawy prawa i etyki

Blok praktyczny - zajęcia kliniczne
Przeprowadzanie wywiadu żywieniowego
Analiza sposobu żywienia i stanu odżywiania
Komunikacja z pacjentem
Układanie planów żywieniowych i behawioralnych
Pokonywanie barier i trudności w pracy psychodietetyka

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.


Koszt studiów
Opłata rejestracyjnaOpłata za studia
100 zł3000 zł
Promocje
● 0 zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie do 31 lipca 2020 r.
● 5 % bonifikaty przy jednorazowej opłacie studiów
● 10 % bonifikaty dla absolwentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni należy dostarczyć osobiście do dziekanatu SWEiZ w Łodzi komplet dokumentów zgodnie z wykazem.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego - studia podyplomowe

Studia podyplomowe
● rejestracja online
● podanie do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń
● odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów I stopnia)
● potwierdzenie wpłaty związanej z przyjęciem na studia
● dowód osobisty do wglądu
● dwa kolorowe podpisane zdjęcia (35mm x 45mm)

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl