Rachunkowość i finanse międzynarodowe

Studia podyplomowe FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia są skierowane do pracowników sektora finansowo-księgowego, pracowników biur rachunkowych, kadry kierowniczej oraz osób, które chcą podjąć pracę w instytucjach zajmujących się rachunkowością i zarządzaniem finansami. Celem kształcenia na tym kierunku studiów podyplomowych jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom samodzielnie rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości, finansów, prawa i podatków związane z praktyką rachunkowości.

Tryb studiów
Studia niestacjonarne.

Charakter studiów
Doskonalące.

Czas trwania
2 semestry - 210h

Liczba miejsc
Kierunek zostanie uruchomiony przy zgłoszeniu się minimum 15 osób.

Tryb zgłoszeń
Obowiązuje kolejność zgłoszeń dokonana drogą elektroniczną - rekrutacja online oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Uzyskane dokumenty
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych stanowiące dowód nabycia kwalifikacji.

Przedmioty na kierunku Rachunkowość i finanse międzynarodowe (2 semestry - 210h)


Organizacja i zarządzanie
Rachunkowość zarządcza
Rachunkowość budżetowa i podatkowa
Zamówienia publiczne
Rachunkowość w małej firmie
Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw
Rachunek kosztów
Biznes plan
Prawo finansowe
Oszustwa i nadużycia finansowe w organizacjach
Prawo podatkowe
Psychologia społeczna
Negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem
Kadry i płace
Narzędzia IT
Etyka
Seminarium dyplomowe

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.


Koszt studiów
Opłata rejestracyjnaOpłata za studia
100 zł4200 zł

Promocje
● 0 zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie do 31 lipca 2020 r.
● 5 % bonifikaty przy jednorazowej opłacie studiów
● 10 % bonifikaty dla absolwentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni należy dostarczyć osobiście do dziekanatu SWEiZ w Łodzi komplet dokumentów zgodnie z wykazem.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego - studia podyplomowe

Studia podyplomowe
● rejestracja online
● podanie do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń
● odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów I stopnia)
● potwierdzenie wpłaty związanej z przyjęciem na studia
● dowód osobisty do wglądu
● dwa kolorowe podpisane zdjęcia (35mm x 45mm)

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl