Translatoryka specjalistyczna

Studia podyplomowe SPOŁECZNE
Tryb studiów
Studia niestacjonarne.

Charakter studiów
Doskonalące, praktyczne.

Czas trwania
2 semestry

Liczba miejsc
Kierunek zostanie uruchomiony przy zgłoszeniu się minimum 15 osób.

Tryb zgłoszeń
Obowiązuje kolejność zgłoszeń dokonana drogą elektroniczną - rekrutacja online oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Uzyskane dokumenty
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych stanowiące dowód nabycia kwalifikacji.

Przedmioty na kierunku Translatoryka specjalistyczna (2 semestry - h)


Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Tłumaczenie konsekutywne (j. rosyjski)
Tłumaczenie audio-wizualne (j. rosyjski) – napisy
Tłumaczenia a vista (j. rosyjski)
Tłumaczenie tekstów artystycznych (j. rosyjski)
Tłumaczenie poświadczone
Tłumaczenie audio-wizualne (j. rosyjski) – dubbing
Tłumaczenie symultaniczne

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.


Koszt studiów
Opłata rejestracyjnaOpłata za studia
100 zł4200 zł
Promocje
● 0 zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie do 31 lipca 2018 r.
● 5 % bonifikaty przy jednorazowej opłacie studiów
● 10 % bonifikaty dla absolwentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
● 10 % bonifikaty przy zapisie do 31 lipca 2018 r.

Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni należy dostarczyć osobiście do dziekanatu SWEiZ w Łodzi komplet dokumentów zgodnie z wykazem.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego - studia podyplomowe

Studia podyplomowe
● rejestracja online
● podanie do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń
● odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów I stopnia)
● potwierdzenie wpłaty związanej z przyjęciem na studia
● ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia zgodności danych przez Uczelnię)
● dwa kolorowe podpisane zdjęcia (35mm x 45mm)

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl