Zarządzanie nieruchomościami

Studia podyplomowe ADMINISTRACJA
Tryb studiów
Studia niestacjonarne.

Charakter studiów
Doskonalące, praktyczne.

Czas trwania
2 semestry - 123h

Liczba miejsc
Kierunek zostanie uruchomiony przy zgłoszeniu się minimum 15 osób.

Tryb zgłoszeń
Obowiązuje kolejność zgłoszeń dokonana drogą elektroniczną - rekrutacja online oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Uzyskane dokumenty
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych stanowiące dowód nabycia kwalifikacji.

Przedmioty na kierunku Zarządzanie nieruchomościami (2 semestry - 123h)


Podstawy wiedzy z zakresu prawa
Część ogólna prawa cywilnego
Podstawy prawa rzeczowego
Podstawy prawa zobowiązań
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
Ochrona danych osobowych

Podstawy wiedzy ekonomicznej
Podstawy ekonomii
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
Elementy finansów i bankowości

Analiza finansowa nieruchomości
Określenie wartości nieruchomości i jej znaczenie

Analiza rynkowa i inwestycyjna nieruchomości
Analiza rynkowa - teoria i praktyka
Dane rynkowe - pozyskiwanie i wykorzystanie
Dane o podaży i popycie - praktyczne zastosowanie
Cechy charakterystyczne różnych typów nieruchomości
Inwestycja jako proces
Strategie zbycia nieruchomości

Nieruchomości jako źródło dochodu
Przyszłe korzyści i koszty - podejmowanie decyzji
Zarządzanie transakcją i proces podejmowania decyzji przez użytkownika nieruchomości
Terminologia związana z najmem
Określenie wartości najmu

Seminarium


Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.


Koszt studiów
Opłata rejestracyjnaOpłata za studia
100 zł2900 zł
Promocje
● 0 zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie do 31 lipca 2020 r.
● 5 % bonifikaty przy jednorazowej opłacie studiów
● 10 % bonifikaty dla absolwentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni należy dostarczyć osobiście do dziekanatu SWEiZ w Łodzi komplet dokumentów zgodnie z wykazem.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego - studia podyplomowe

Studia podyplomowe
● rejestracja online
● podanie do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń
● odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów I stopnia)
● potwierdzenie wpłaty związanej z przyjęciem na studia
● dowód osobisty do wglądu
● dwa kolorowe podpisane zdjęcia (35mm x 45mm)

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl