SWEIZ realizuje projekt PO POWER 2014-2020 Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do WIG20”

SWEIZ realizuje projekt PO POWER 2014-2020 Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do WIG20”

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi realizuje projekt do nansowany z Funduszy Europejskich PO POWER 2014-2020 Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do WIG20”

III Oś Priorytetowa: Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym; IP: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie nowej oferty szkoleniowej dla 100 osób (60K I 40M) służącej podniesieniu kompetencji cyfrowych poprzez nabycie wiedzy na temat nowych technologii oraz możliwości rozwoju zawodowego w branży IT.

Do finansowanie projektu z UE: 480 805,70 zł.
Projekt realizowany w terminie: 30.01 2019 – 31.01.2020

Biuro Projektu: Łódź ul. Narutowicza 86
Kontakt: dziekanat@sweiz.pl; akademiainnowacyjnosci@gmail.com