Szkolenia – maj, czerwiec 2022

Tura I

Serdecznie zapraszamy pracowników i współpracowników dydaktycznych, administracyjnych i zarządzających Uczelni na pierwszą turę szkoleń, która odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2022 r.

Szczegółowy harmonogram szkoleń wraz z tematyką znajduje się tutaj.

Szkolenia obejmują swym zakresem następujące moduły:

-MODUŁ 1: definicja niepełnosprawności, bariery dotykające osoby z niepełnosprawnościami, stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych,

-MODUŁ 2: podstawowe zasady w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi,

-MODUŁ 3: obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo zasady kontaktu i pomocy,

-MODUŁ 4: obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących zasady pomocy, komunikacja.

Tura II

Serdecznie zapraszamy pracowników i współpracowników dydaktycznych, administracyjnych i zarządzających Uczelni na drugą turę szkoleń, która odbędzie się we wrześniu 2022 r. Szczegółowy harmonogram szkoleń wraz z tematyką znajduje się tutaj.

Filmy

Cztery filmy instruktażowe dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie zidentyfikowanych barier w SWEIZ.
Filmy mają na celu pogłębienie i zwiększenie wiedzy o potrzebach, oczekiwaniach i barierach osób niepełnosprawnych w zakresie rozwiązań organizacyjno – architektonicznych.
1. Objaśnienie różnicy pomiędzy poszczególnymi rodzajami barier utrudniających życie osobom z niepełnosprawnością.
2. Przedstawienie barier architektonicznych w praktyce i wyjaśnienie ma czym polega trudność.
3. Wywiad z osobą niepełnosprawną.
4. Praktyczne wskazówki jak skutecznie wesprzeć osobę z niepełnosprawnością, a czego unikać.