Szkolenia – maj, czerwiec 2022

Serdecznie zapraszamy pracowników i współpracowników dydaktycznych, administracyjnych i zarządzających Uczelni na pierwszą turę szkoleń, która odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2022 r.

Szczegółowy harmonogram szkoleń wraz z tematyką znajduje się tutaj.

Szkolenia obejmują swym zakresem następujące moduły:

-MODUŁ 1: definicja niepełnosprawności, bariery dotykające osoby z niepełnosprawnościami, stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych,

-MODUŁ 2: podstawowe zasady w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi,

-MODUŁ 3: obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo zasady kontaktu i pomocy,

-MODUŁ 4: obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących zasady pomocy, komunikacja.