Szkolenie z BHP dla studentów I-go roku studiów

Informujemy, że każdy student I roku ma obowiązek odbycia szkolenia z zakresu BHP. Szkolenia w SWEiZ odbywają się na e-platformie, a osoba biorąca udział w szkoleniu powinna postępować zgodnie z zamieszczonymi poniżej wytycznymi.

Prosimy, by każdy student I roku odbył szkolenie do 31 grudnia br.

1.

Każda z osób, która będzie uczestniczyć w szkoleniu, po otrzymaniu z dziekanatu danych dostępowych do szkolenia i po wejściu na stronę loguje się na stronie. Login i hasło należy wpisać w czerwonym prostokącie, który pojawia się po prawej stronie.

2.

Po zalogowaniu się, uzupełnieniu i potwierdzeniu swoich danych oraz wyborze odpowiedniego rodzaju szkolenia (szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych), każdy z uczestników przystępuje do szkolenia. Należy przejść wszystkie lekcje.

3.

Po zaznajomieniu się z całością szkolenia uczestnik przystępuje do testu, który zweryfikuje wiedzę uzyskaną podczas szkolenia.

4.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny z testu wygenerowany zostanie certyfikat w pliku PDF, który zostanie następnie przesłany pocztą do dziekanatu uczelni.

5.

Studenci, którzy pozytywnie zaliczą test z przedmiotu „BHP” otrzymują przed przystąpieniem do zimowej sesji egzaminacyjnej karty okresowe z uzupełnionym zaliczeniem z tego przedmiotu.