Wsparcie Miasta w zakresie kreowana karier zawodowych studentów z niepełnosprawnościami

Wsparcie Miasta w zakresie kreowana karier zawodowych studentów z niepełnosprawnościami

20 maja 2021 za pośrednictwem platformy WEBEX Biuro Karier Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Pełnomocniczka Rektora ds osób z niepełnosprawnością SWEIZ wzięła udział w spotkaniu z Panią Katarzyną Tręda – Pisera – Rzeczniczką Osób Niepełnosprawnych, koordynatorką dostępności Urzędu Miasta Łodzi.

Spotkanie dotyczyło wsparcia Miasta Łodzi w zakresie kreowania karier zawodowych studentów z niepełnosprawnościami, możliwości podjęcia pracy po studiach oraz wsparciu miasta w tym zakresie. Była również mowa o wsparciu finansowym ze środków PEFRON oraz prawach studentów niepełnosprawnych związanych z edukacją.

Prezentacja ze spotkania