Doskonalenie zawodowe kadry akademickiej

Szkolenia on-line
2021
"Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury"
12.04.2021 godz. 9.00 - 15.00
Umowa zlecenie - istota umowy, typowe zlecenie i umowy o świadczenie usług, do których stosujemy przepisy o zleceniu https://www.facebook.com/events/4408064985889795/


"Ewolucja świadczenia postojowego i zwolnienia z opłacania składek na tle kolejnych tarcz antykryzysowych"
15.03.2021 godz. 11.00 - 13.00
Eksperci z I Oddziału ZUS w Łodzi podsumują kolejne zmiany przepisów w zakresie świadczenia postojowego i zwolnienia z opłacania składek na tle kolejnych tarcz antykryzysowych, w tym także zmian, które weszły w życie w tym zakresie 28 lutego 2021 r. (Tarcza 8.0)
Adres www: www.izba.lodz.pl/