Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia

Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia – licencjat w trybie dziennym i zaocznym na kierunku Finanse i Rachunkowość, zapewniając studentom wysokiej jakości wykształcenie, które wykorzystywać będą mogli we wszystkich podmiotach gospodarczych, poczynając od niewielkich rodzinnych firm po światowe korporacje.

Studiując na kierunku Finanse i rachunkowość studia I stopnia, zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z ekonomią, zarządzaniem finansami, podstawami prawa, rachunkowością. Wiedza zdobyta podczas studiów umożliwi ci podjęcie pracy w bankach, instytucjach finansowych oraz tych działach firm, które zajmują się księgowaniem.

Specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość
● Zarządzanie finansami
● Rachunkowość budżetowa i projektowa



Przedmioty na kierunku Finanse i Rachunkowość (6 semestrów)


Język obcy
Technologie informacyjne
Mikroekonomia
Makroekonomia
Matematyka
Podstawy prawa
Podstawy finansów
Podstawy rachunkowości
Matematyka finansowa
Rachunkowość finansowa
Bankowość
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Prawo finansowe
Statystyka matematyczna i ekonomiczna
Analiza finansowa
Rynki finansowe
Ekonometria – modele decyzyjne
Ekonometria – modele opisowe
Ubezpieczenia
Organizacja i zarządzanie
Podstawy prawa UE
Blok zajęć specjalnościowych
Seminarium dyplomowe
Praktyki
I inne


Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.


Koszt studiów
Studia niestacjonarne
Opłata rejestracyjnaOpłata w I roku studiówOpłata w II roku studiówOpłata w III roku studiów
85 zł4080 zł4320 zł4560 zł

Promocja
● 10 % upustu w pierwszym semestrze przy zapisie i złożeniu dokumentów do 31 lipca 2023 r.

Podstawowym kryterium przyjęć na studia I stopnia (licencjat) w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi jest kolejność zgłoszeń, dlatego aby zostać studentem kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line, złożenia kompletu dokumentów wraz ze świadectwem maturalnym oraz dokonanie niezbędnych opłat. Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni dostarcz osobiście do dziekanatu SWEiZ w Łodzi komplet dokumentów zgodnie z wykazem.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego - studia I stopnia

Finanse i rachunkowość studia I stopnia (licencjat)
● rejestracja online
● podanie do Dziekana
● oryginał świadectwa dojrzałości
● dowód osobisty do wglądu
● dwie fotografie o wymiarach 35mm x 45mm

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl