Wydział Nauk Społeczno-EkonomicznychDziekan

ks. dr Roman Piwowarczyk
e-mail: dziekan@swseiz.pl


Rada wydziału

ks. dr Roman Piwowarczyk
dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

prof. dr hab. Zofia Duniewska
przedstawiciel samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

dr Lechosław Stępień
przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

Urszula Dutkiewicz-Kielon
przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Rafał Wójcik
przedstawiciel studentów


Katedra Prawa Administracyjnego

dr Aleksandra TomporekKatedra Nauk Ekonomicznych

dr Aldona KlimkiewiczDziekanat
e-mail: dziekanat@swseiz.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 16:00
w lipcu w godz. 9:00 - 15:00