Rekrutacja

 

Formularz rekrutacyjny
na studia pierwszego stopnia (licencjackie)
  WPROWADŹ DANE OSOBOWE:


  Wybierz kierunek i rodzaj studiów (studia I stopnia):

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez SWEiZ w Łodzi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

  Podstawa prawna:
  pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1


  Adres


  90-139 Łódź,
  ul. Narutowicza 86

  Kontakt


  tel. (+48) 42 642 30 50
  kom. 530 600 310
  e-mail: rektorat@swseiz.pl