Władze uczelniRektor

ks. dr Jarosław Krzewicki
e-mail: rektor@swseiz.pl


Dziekan
Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

ks. dr Roman Piwowarczyk
e-mail: dziekan@swseiz.pl


Kanclerz

mgr. Julitta Nazdrowicz-Woodley
e-mail: kanclerz@swseiz.pl


Pełnomocnik rektora
do spraw toku studiów i nadzoru nad uczelnianym
systemem zapewnienia jakości kształcenia

dr Aldona Klimkiewicz


Pełnomocnik rektora
do spraw rozwoju

mgr Maria Muchowiecka