Władze uczelniRektor

ks. dr Jarosław Krzewicki
e-mail: rektor@sweiz.pl


Dziekan
Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

ks. dr Roman Piwowarczyk
e-mail: dziekan@sweiz.pl


Kanclerz

mgr. Julitta Nazdrowicz-Woodley
e-mail: kanclerz@sweiz.pl


Pełnomocnik Rektora
ds rozwoju i współpracy z zagranicą

dr Edyta Weigel