Kurs dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych języka ukraińskiego
Oferujemy możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności na najwyższym profesjonalnym poziomie dla osób planujących swą karierę zawodową , lub pragnących poszerzyć swoje dotychczasowe kompetencje zawodowe jako:

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO


Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy i praktycy:
Dr Zoja Kucy i Dr Aleksy Kucy .Program obejmuje łącznie 150 godzin lekcyjnych i zawiera tematykę teoretyczną i praktyczną w zakresie tłumaczenia :

• a’vista
• specjalistycznego
• uwierzytelnionego
• konsekutywnego
• pisemnego

Uczestnik kursu nabędzie też wiedzę i umiejętności w zakresie analizy tekstów w j. ukraińskim.

Zajęcia trwają dwa semestry:

listopad 2018 – luty 2019 - 75 godzin
marzec 2019 – czerwiec 2019 – 75 godzin

Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych i zostaną zakończone egzaminem. Pozytywny wynik zostanie uwierzytelniony uzyskaniem certyfikatu wydanego przez Szkołę Wyższą Ekonomii i Zarządzania.

Koszt roczny kursu: 2 900 zł


Zapisz się

WKŁADOWCY

dr Zoja Kucy
15 letnie doświadczenie w n.j.rosyjskiego, nauczycielka akademicka od 2005. Aktywna badaczka i autorka licznych publikacji naukowych z zakresu glottodydaktyki i translatologii.

dr Aleksy Kucy
Nauczyciel akademicki, długoletnie doświadczenie naukowe w dziedzinie lingwistyki a także w dydaktyce oraz w praktycznym tłumaczeniu tekstów specjalistycznych, w różnych rodzajach tłumaczeń. W latach 2012-16 egaminator w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl