Prezentacja projektu Akademia Innowacji i Start-upów – „Od Garażu do WIG20” w ramach Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki

Prezentacja projektu Akademia Innowacji i Start-upów – „Od Garażu do WIG20” w ramach Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki


Pan Zbigniew Dąbrowski był panelistą na Kongresie Społecznej Odpowiedzialności Nauki, współorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który odbył się 17.09.2019 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach panelu „INŻYNIEROWIE Z PIASKOWNICY, STUDENCI – SENIORZY czyli o niestandardowych odbiorcach szkolnictwa wyższego”, zaprezentował metodykę oraz efekty realizacji projektu Akademia Innowacji i Start-upów – „Od Garażu do WIG20”.

Projekt realizowany jest w konsorcjum: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (Lider) oraz Partnerzy: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Fundacja im. Zofii Zamenhof.