Metodyka wczesnego nauczania języka obcego

Studia podyplomowe PEDAGOGIKA

Studia skierowane są do osób chcących zdobyć kwalifikacje dydaktyczne niezbędne do nauczania języka obcego w przedszkolu i szkole. Zdobyta wiedza pozwoli słuchaczom na profesjonalne przygotowanie i prowadzenie zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem nowoczesnych metod kształcenia.

Uczestnicy
Studia podyplomowe skierowane są do przyszłych i obecnych nauczycieli języka obcego uczących w przedszkolu lub szkole.

Tryb studiów
Studia niestacjonarne.

Charakter studiów
Doskonalące.

Czas trwania
2 semestry - 180h

Liczba miejsc
Kierunek zostanie uruchomiony przy zgłoszeniu się minimum 15 osób.

Tryb zgłoszeń
Obowiązuje kolejność zgłoszeń dokonana drogą elektroniczną - rekrutacja online oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Uzyskane dokumenty
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych stanowiące dowód nabycia kwalifikacji.

Przedmioty na kierunku Metodyka wczesnego nauczania języka obcego (2 semestry - 180h)


Metodyka wczesnego nauczania języka obcego
Podstawy dydaktyki języka
Diagnoza i ocena postępów nauczania w edukacji wczesnoszkolnej
Indywidualizacja procesu nauczania
Współczesne koncepcje wychowania i nauczania
Podstawa programowa nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
Diagnoza i profilaktyka trudności uczenia się
Elementy prawa oświatowego
Nowoczesne technologie w nauczaniu języka
Piosenki, gry i zabawy edukacyjne w nauczaniu języka
Planowanie lekcji oraz dobór i ocena materiałów nauczania
Warsztat kompetencji pedagogicznych nauczyciela
Metodyka prowadzenia zajęć w przedszkolu i szkole z wykorzystaniem edukacji artystycznej
Fonetyka praktyczna
Gramatyka i słownictwo

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.


Koszt studiów
Opłata rejestracyjnaOpłata za studia
100 zł3500 zł

Promocje
● 0 zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie do 31 lipca 2019 r.
● 5 % bonifikaty przy jednorazowej opłacie studiów
● 10 % bonifikaty dla absolwentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
● 10 % bonifikaty przy zapisie do 31 lipca 2019 r.

Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni należy dostarczyć osobiście do dziekanatu SWEiZ w Łodzi komplet dokumentów zgodnie z wykazem.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego - studia podyplomowe

Studia podyplomowe
● rejestracja online
● podanie do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń
● odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów I stopnia)
● potwierdzenie wpłaty związanej z przyjęciem na studia
● dowód osobisty do wglądu
● dwa kolorowe podpisane zdjęcia (35mm x 45mm)

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl