Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci dr Lucyny Kopczyńskiej

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci dr Lucyny Kopczyńskiej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 4.04. 2020r odeszła od nas

ś.p. dr LUCYNA KOPCZYŃSKA

wieloletnia wykładowczyni Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.

Wyrazy głębokiego współczucia składają Rodzinie
Rektor i społeczność akademicka