Zarządzanie

Studia I stopnia

Dobrze prowadzona firma wymaga sprawnego zarządzania, którego fundamentalną zasadą sukcesu jest relacja z klientem. Znając te oczekiwania, Szkoła Wyższa Ekonomi i Zarządzania prowadzi studia pierwszego stopnia – licencjat w trybie dziennym i zaocznym na kierunku Zarządzanie. Studiując w naszej uczelni, zdobędziesz umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania relacjami z klientami, controllingu personalnego, systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oraz wielu innych rzeczy, dzięki którym uzyskasz kompetencje świetnego menagera.

Obecna sytuacja na rynku wymaga, by większe czy też mniejsze przedsiębiorstwa wśród swoich wykwalifikowanych pracowników posiadały sprawnych menedżerów i specjalistów do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania. Studiując Zarządzanie w naszej uczelni, zdobędziesz teoretyczne i praktyczne umiejętności do zarządzania przedsiębiorstwem w różnych aspektach jego działalności z ukierunkowaniem na współpracę z klientem.

Specjalności na kierunku Zarządzanie
● Marketing
● Logistyka
● Zarządzanie projektami


Przedmioty na kierunku Zarządzanie (6 semestrów)


Ekonomia
Matematyka w zarządzaniu
Statystyka
Język obcy
Podstawy działalności biznesowej
Podstawy zarządzania
Prawo cywilne i gospodarcze
Metody i techniki zarządzania
Socjologia organizacji i pracy
Informatyka z programem Excel
Negocjacje w biznesie
Podstawy marketingu
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Zarządzanie strategiczne
Rynek pieniężny i kapitałowy
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie operacyjne produkcją i usługami
Rachunkowość finansowa
Prawo pracy
Etyka życia gospodarczego
Psychologia zarządzania
Katolicka nauka społeczna
Blok zajęć specjalnościowych
Seminarium dyplomowe
Praktyki

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.


Koszt studiów
Studia stacjonarne
Opłata rejestracyjnaOpłata w I roku studiówOpłata w II roku studiówOpłata w III roku studiów
85 zł4320 zł4320 zł4320 zł
Studia niestacjonarne
Opłata rejestracyjnaOpłata w I roku studiówOpłata w II roku studiówOpłata w III roku studiów
85 zł4080 zł4320 zł4560 zł

Promocje
● 0 zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie do 31 lipca 2022 r.
● 5 % bonifikaty wpłacając czesne za semestr w dniach od 10 do 31 października 2022 r. oraz od 14 do 28 lutego 2023 r.

Podstawowym kryterium przyjęć na studia I stopnia (licencjat) w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi jest kolejność zgłoszeń, dlatego aby zostać studentem kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line, złożenia kompletu dokumentów wraz ze świadectwem maturalnym oraz dokonanie niezbędnych opłat. Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni dostarcz osobiście do dziekanatu SWEiZ w Łodzi komplet dokumentów zgodnie z wykazem.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego - studia I stopnia

Studia I stopnia (licencjat)
● rejestracja online
● podanie do Dziekana
● oryginał świadectwa dojrzałości
● dowód osobisty do wglądu
● dwie fotografie o wymiarach 35mm x 45mm

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl