Studia podyplomowe, Kursy i Szkolenia.

Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą. Zapisy trwają!


Projekt unikatowy w skali Łodzi i Polski dla środowiska oświatowego

Czynnej zawodowo kadry kierowniczej szkół
Czynnych zawodowo nauczycieli wszystkich szczebli
  • Kompleksowe rozwiązania i odpowiedzi na aktualne oczekiwania oraz wiedzę o rzeczywistych wymaganiach w dziedzinie oświaty na świecie.
  • Wykwalifikowaną kadrę o uznanym dorobku naukowym oraz wysokich kompetencjach merytorycznych i społecznych.
  • Możliwość cyklicznej realizacji projektu szkoleń i kursów w okresie 3 lat.

Zobacz ofertę


Studia podyplomowe doskonalące


Dla czynnej zawodowo kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Czytaj dalej...

Kursy dokształcające


Dla nauczycieli języka polskiego nauczających dzieci cudzoziemców bądź dzieci obywateli polskich pobierających naukę w innych systemach oświaty.
Dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych.

Czytaj dalej...

Znajdź kierunek dla Siebie

Dowiedz się więcej o naszych kierunkach studiów. W roku akademickim 2018/19 Uczelnia oferuje programy studiowania w ramach studiów I stopnia na kierunkach.
Zobacz kierunki studiów

Salezjańska tradycja nauczania


Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
w Łodzi

SWEiZ oferuje studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w zakresie nauk ekonomicznych, na takich kierunkach jak administracja, finanse i rachunkowość. Ofertę kształcenia uzupełniają studia podyplomowe, kursy i szkolenia.Kim jesteśmy


Jesteśmy niepubliczną uczelnią, która powstała w 1996 roku z inicjatywy salezjanina ks. Józefa Belniaka.

Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie i wpisana jest do rejestru szkół niepublicznych MEN. Kształci studentów w oparciu o autorskie programy nauczania, których celem jest przygotowanie studentów do profesjonalnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie i respektowania zasad chrześcijańskich wartości. Wychodząc naprzeciw idei uczenia się przez całe życie, uczelnia proponuje podnoszenie kwalifikacji.


O nas

Nasza Misja

Nasza Uczelnia czerpie wzorce z prawie 90-letniej salezjańskiej tradycji edukacyjnej w Łodzi oraz najlepszych doświadczeń światowej sieci szkół salezjańskich. Misją Uczelni jest również umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia młodzieży także tej mniej zamożnej, która z różnych względów nie może tego celu realizować na studiach bezpłatnych w uczelniach publicznych. Realizacji tej misji sprzyja odpowiednie kształtowanie wysokości czesnego oraz staranny dobór kadry akademickiej.


 

Rekrutacja

Warunki naboru na studia I stopnia

● rejestracja online
● podanie do Dziekana (dokument do pobrania pdf na istniejącej stronie)
● oryginał świadectwa dojrzałości
● kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers), oryginał do wglądu
● dwa podpisane zdjęcia (35 mm x 45 mm)
● opłata rejestracyjna 100 złWarunki naboru na studia podyplomowe

● podanie do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń (dokument do pobrania pdf, dodać w dokumencie po przecinku „studia podyplomowe”)
● odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów I stopnia)
● potwierdzenie wpłaty związanej z przyjęciem na studia
● ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia zgodności danych przez Uczelnię)
● dwie fotografie o wymiarach (35 mm x 45 mm)
● opłata rejestracyjna 100 zł


 

Aktualności

5 listopada 2018

SWEiZ współorganizatorem Kongresu Europa Christi

Już po raz drugi Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania była  współorganizatorem Kongresu Europa Christi – tzw dnia łódzkiego Kongresu, który był poświęcony bardzo aktualnemu tematowi „Europa  męczenników „, a przypadał […]
5 października 2018

Konferencja II Międzynarodowego Kongresu Europa Christi

Zapraszamy serdecznie na Konferencję „Europa Męczenników” organizowaną przez naszą uczelnię w ramach II Międzynarodowego Kongresu Europa Christi w dniu 19.10.2018, godz. 9.00. Szczegółowy program i miejsce Konferencji ZAPROSZENIE Europa Christii 2018 W razie […]
6 sierpnia 2018
studia niestacjonarne wolne niedziele

Studia niestacjonarne WOLNE NIEDZIELE

Oferując swoje produkty edukacyjne – studia licencjackie niestacjonarne, studia podyplomowe, kursy i szkolenia – Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania, będąca uczelnią niepubliczną, której tradycje sięgają lat 90-tych XX wieku, […]
 

Napisz do nas


Jeśli masz jakieś pytania, możesz użyć formularza poniżej do kontaktu z nami.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez SWEiZ w Łodzi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:
pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl