REKRUTACJA NA ROK 2019/2020

Skorzystaj z OFERTY PROMOCYJNEJ. Zapisz się już dziś!

Znajdź kierunek dla Siebie

Dowiedz się więcej o naszych kierunkach studiów. W roku akademickim 2019/20 Uczelnia oferuje programy studiowania w ramach studiów I stopnia na kierunkach.
Zobacz kierunki studiów

Projekt unikatowy w skali Łodzi i Polski dla środowiska oświatowego

Czynnej zawodowo kadry kierowniczej szkół
Czynnych zawodowo nauczycieli wszystkich szczebli
  • Kompleksowe rozwiązania i odpowiedzi na aktualne oczekiwania oraz wiedzę o rzeczywistych wymaganiach w dziedzinie oświaty na świecie.
  • Wykwalifikowaną kadrę o uznanym dorobku naukowym oraz wysokich kompetencjach merytorycznych i społecznych.
  • Możliwość cyklicznej realizacji projektu szkoleń i kursów w okresie 3 lat.

Zobacz ofertę


Studia podyplomowe doskonalące


Dla czynnej zawodowo kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Czytaj dalej...

Kursy dokształcające


Dla nauczycieli języka polskiego nauczających dzieci cudzoziemców bądź dzieci obywateli polskich pobierających naukę w innych systemach oświaty.
Dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych.

Czytaj dalej...

Salezjańska tradycja nauczania


Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
w Łodzi

SWEiZ oferuje studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w zakresie nauk ekonomicznych, na takich kierunkach jak administracja, finanse i rachunkowość. Ofertę kształcenia uzupełniają studia podyplomowe, kursy i szkolenia.Kim jesteśmy


Jesteśmy niepubliczną uczelnią, która powstała w 1996 roku z inicjatywy salezjanina ks. Józefa Belniaka.

Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie i wpisana jest do rejestru szkół niepublicznych MEN. Kształci studentów w oparciu o autorskie programy nauczania, których celem jest przygotowanie studentów do profesjonalnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie i respektowania zasad chrześcijańskich wartości. Wychodząc naprzeciw idei uczenia się przez całe życie, uczelnia proponuje podnoszenie kwalifikacji.


O nas

Nasza Misja

Nasza Uczelnia czerpie wzorce z prawie 90-letniej salezjańskiej tradycji edukacyjnej w Łodzi oraz najlepszych doświadczeń światowej sieci szkół salezjańskich. Misją Uczelni jest również umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia młodzieży także tej mniej zamożnej, która z różnych względów nie może tego celu realizować na studiach bezpłatnych w uczelniach publicznych. Realizacji tej misji sprzyja odpowiednie kształtowanie wysokości czesnego oraz staranny dobór kadry akademickiej.


 

Rekrutacja

Warunki naboru na studia I stopnia

● rejestracja online
● podanie do Dziekana (dokument do pobrania pdf na istniejącej stronie)
● oryginał świadectwa dojrzałości
● kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers), oryginał do wglądu
● dwa podpisane zdjęcia (35 mm x 45 mm)
● opłata rejestracyjna 85 złWarunki naboru na studia podyplomowe

● podanie do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń (dokument do pobrania pdf, dodać w dokumencie po przecinku „studia podyplomowe”)
● odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów I stopnia)
● potwierdzenie wpłaty związanej z przyjęciem na studia
● ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia zgodności danych przez Uczelnię)
● dwie fotografie o wymiarach (35 mm x 45 mm)
● opłata rejestracyjna 100 zł


 

Aktualności

1 października 2019
Kongres Kultury Polskiej - zaproszenie

Zaproszenie do udziału w Kongresie Kultury Polskiej – Kultura Jutra – 9 października 2019r. /środa/ Łódź

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w KONGRESIE KULTURY POLSKIEJ – KULTURA JUTRA , który odbędzie się 9 października /środa/ w Łodzi. Celem kongresu jest stworzenie przestrzeni spotkania dla ludzi, zajmujących […]
25 września 2019

Prezentacja projektu Akademia Innowacji i Start-upów – „Od Garażu do WIG20” w ramach Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki

Pan Zbigniew Dąbrowski był panelistą na Kongresie Społecznej Odpowiedzialności Nauki, współorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który odbył się 17.09.2019 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach panelu „INŻYNIEROWIE Z PIASKOWNICY, […]
18 marca 2019

SWEIZ realizuje projekt PO POWER 2014-2020 Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do WIG20”

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi realizuje projekt do nansowany z Funduszy Europejskich PO POWER 2014-2020 Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do WIG20” III Oś Priorytetowa: Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju; […]
parallax background
 

Napisz do nas


Jeśli masz jakieś pytania, możesz użyć formularza poniżej do kontaktu z nami.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez SWEiZ w Łodzi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:
pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl