Studia niestacjonarne WOLNE NIEDZIELE

studia niestacjonarne wolne niedziele

Oferując swoje produkty edukacyjne – studia licencjackie niestacjonarne, studia podyplomowe, kursy i szkolenia – Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania, będąca uczelnią niepubliczną, której tradycje sięgają lat 90-tych XX wieku, opiera się na wartościach chrześcijańskich. Uczelnia powstała przy prężnym i znanym z wieloletniej działalności edukacyjnej na terenie Łodzi, ośrodku formacyjnym i klasztorze Ojców Salezjanów w Łodzi. Uczelnia stawiała sobie za cel kształcenie kadr dla zmieniających się potrzeb różnych gałęzi gospodarki Polski, w następstwie dokonującej się ekonomicznej i ustrojowej transformacji zapoczątkowanej w roku 1989.

Uczelnia ta wpisała do swojej misji chrześcijańskie wartości, którym poddane były zarówno zasady konstruowania oferty edukacyjnej jak i jej realizacja. Zatem oprócz kwestii merytorycznych rzutujących na treści programowe Uczelnia tworzyła warunki studiowania spójne z przyjętymi zasadami. Jednym z tych najistotniejszych było umożliwienie godnego spędzania Niedzieli dla studentów studiujących w trybie niestacjonarnym tj w formie cotygodniowych zjazdów.

Władze Uczelni tak opracowały program, by wszystkie zajęcia odbywały się w piątki i soboty, zaś Niedziele pozostawały dniem wypoczynku, wolnym od konieczności pojawiania się w Uczelni. Respektowanie tej zasady było przywilejem nie tylko studentów ale i kadry dydaktycznej – dla wszystkich Niedziela, w odróżnieniu od większości szkół, była zatem dniem wolnym.

Z opinii studentów i absolwentów wynika, że taka organizacja studiów niestacjonarnych z wolnymi niedzielami jest istotnym atutem oferty edukacyjnej Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania i dla wielu najważniejszym kryterium dokonania jej wyboru, jako docelowego miejsca studiowania.

Także obecnie i od momentu przekształceń własnościowych Uczelni, zasada wolnych niedzieli była i jest respektowana, gdyż wynika to z przyjętych u podstaw jej tworzenia przede wszystkim zasad etyki i filozofii chrześcijańskiej, a także z badań socjologicznych wskazujących na istotny, pozytywny wpływ posiadania dnia odpoczynku od zajęć dnia powszedniego, na zdrowie psychiczne oraz na efektywność i jakość wykonywanych w tygodniu pracy, obowiązków zawodowych.

Studia niestacjonarne WOLNE NIEDZIELE

ADMINISTRACJA studia I stopnia (licencjackie, niestacjonarne)

FINANSE i RACHUNKOWOĆ studia I stopnia (licencjackie, niestacjonarne)